Kat Kalerüferi ve Kalerüfer Çeşitleri

Kalorifer, yapıları bütünüyle ısıtma düzenidir. Bu düzende, binayı ısıtmak için gereken yakıt bir merkezde yakılır, elde edilen ısı çeşitli şekillerle bütün odalara, koridorlara yayılır. Kalorifer sayesinde, bir araya toplanmış birçok yapılar bile tek merkezden ısıtılabilir. Bugün kullanılan başlıca kalorifer çeşitleri şunlardır :

Sıcak Hava Kaloriferi :

 

Bu şekilde, hava büyük bir fırında ısıtılır. Yapının zemin katındaki bu fırında ısınan hava geniş borularla odalara, salonlara yollanır. Bazen sıcak havayı yollamak için özel vantilatör kullanılır. Bu sayede havanın daha çabuk dolaşması, sıcaklığın her yanda aynı olması sağlanır. Sıcak hava kaloriferi, kuruluş masrafları az olduğundan daha çok evlerde kullanılır. Bu çeşit kalorifer sıcak su kaloriferi kadar iyi sonuç vermezse de küçük binaları çabuk ısıtır. Bazı sıcak hava kaloriferlerinde yazın soğuk hava dolaşımı yaptırılır.

 

Sıcak Su Kaloriferleri :

 

Bugün hemen hemen bütün yapılarda bu düzen kullanılır. Radyatör ve boru masrafı bakımından sıcak hava sisteminden daha pahalıya çıkan bu tip kaloriferler ısıyı daha iyi dağıtır, daha güvenilir bir düzendir. Sıcak su ile çalışan kaloriferler; kazan, radyatörler ve borulardan meydana gelir. Bütün binada eşit bir sıcaklık sağlayabilmek için radyatör yerinin iyi seçilmesi gerekir. Bunun için radyatörler, pencere önü gibi ısı kaybının çok olduğu yerlere konur.

 

Kazanda ısınan su borular vasıtasıyla radyatörlere kazanda bulunan devir-daim motoru ile gönderilir. Orada sıcaklığını kaybedince yeniden borularla kazana gelir. Sıcak su kaloriferlerinde radyatörler sıcaklığı iletim (kondüksiyon), çevirim (konveksiyon), ya da ışınım yoluyla verirler. İletim yolu ile verilen ısı azdır. En çok sıcaklık çevirim ve ışınım yolu ile yayılır. Işınımla verilen sıcaklığın çokluğu radyatör sıcaklığının çokluğuna bağlıdır. Sıcaklık az olursa ısı daha çok çevirim yolu ile yayılır.

 

Radyatörle ısıtmanın bir güçlüğü odanın aşağı kesimlerinin az, yukarı kesimlerinin çok ısınmasıdır. Örneğin sıcaklık diz düzende 15 derece olduğu zaman baş hizasında 20 derece tavanda 25 derecedir. Tam zeminde ise 12 dereceden daha aşağıdır.

 

Işınım Kaloriferleri :

 

Tabanla tavan arasındaki sıcaklık farklarını önleyen bir usuldür. Bunda, duvar diplerine konan radyatörler yerine, zemin içinden devamlı su boruları geçirilir. Bu borulardan geçen su ışınım yolu ile odayı ısıtır. Böylece taban daima sıcak olur, odadaki ısı değişikliği de çok olmaz. Aynı usulle sıcak su yerine havada dolaştırılabilir. Işınım sıcaklığı odalardaki havayı değil, doğrudan doğruya eşyayı ısıttığı için daha tatlı bir sıcaklık meydana getirir.

 

Kalorifer kazanlarında doğalgaz, kömür, fuel-oil, mazot gibi yakıtlar ve elektrik kullanılır. Ancak, gününüzde en ekonomik yakıt olarak doğalgaz ve kömür kullanılmaktadır.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*